PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • 1.1 Tập phát âm
  • 1.2 Bài tập thực hành phát âm
  • 1.3: Mở rộng và luyện kỹ năng reading với một số từ quan trọng
  • 1.4: Làm bài tập từ vựng
  • Thời thì động từ - các thì quá khứ
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. NGỮ PHÁP THÀNH PHẦN CÂU VÀ TỪ VỰNG

Bài 29: Cấu trúc Động từ (Tiết 2): Các thì Qúa khứ + Từ vựng The post office

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 1.122

Chưa có thông báo nào