PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Tập phát âm từ vựng Personal experiences
  • Bài tập thực hành phát âm
  • Mở rộng và luyện kỹ năng một số từ quan trọng
  • Bài tập từ vựng 1
  • Bài tập từ vựng 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU CƠ BẢN VÀ TỪ VỰNG

Bài 20: Ứng dụng Cấu trúc câu trong Ôn luyện Tiếng Anh THPT (Tiết 1) + Từ vựng Personnal Experiences (p.1)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 1.171

Chưa có thông báo nào