PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Tập phát âm
  • Bt thực hành tập phát âm
  • Mở rộng và luyện kĩ năng reading với một số từ quan trọng
  • Thì tương lai đơn
  • Thì tương lai tiếp diễn
  • Thì tương lai hoàn thành
  • Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn
  • Thì tương lai gần
  • Bài tập luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. NGỮ PHÁP THÀNH PHẦN CÂU VÀ TỪ VỰNG

Bài 30: Cấu trúc Động từ (Tiết 3): Các thì Tương lai + Từ vựng Sources of energy

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 908

Chưa có thông báo nào