PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

CHUYÊN ĐỀ 4: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU ĐẶC BIỆT VÀ TỪ VỰNG

Bài 45: Câu Trực tiếp - gián tiếp + Từ vựng Deserts

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tập phát âm
  • Bài tập tập phát âm
  • Mở rộng và luyện kĩ năng reading
  • Bài tập từ vựng
  • Học kiến thức ngữ pháp câu gián tiếp
  • Bài tập ứng dụng
X