PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Tập phát âm
  • Bài tập tập phát âm
  • Mở rộng và luyện kĩ năng reading
  • Bài tập từ vựng
  • Học kiến thức ngữ pháp câu gián tiếp
  • Bài tập ứng dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU ĐẶC BIỆT VÀ TỪ VỰNG

Bài 45: Câu Trực tiếp - gián tiếp + Từ vựng Deserts

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 866

Chưa có thông báo nào