PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Từ vựng recreation
  • Bài tập từ vựng
  • Cách dùng to-v hoặc v-ing
  • Bài tập To Vo/ V-ing
Bài 33: Cấu trúc Động từ (Tiết 6): Cách dùng To-V hoặc V-ing + Từ vựng Recreation sẽ được mở vào ngày 04/09/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. NGỮ PHÁP THÀNH PHẦN CÂU VÀ TỪ VỰNG

Bài 33: Cấu trúc Động từ (Tiết 6): Cách dùng To-V hoặc V-ing + Từ vựng Recreation

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 641

Chưa có thông báo nào