PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Từ vựng recreation
  • Bài tập từ vựng
  • Cách dùng to-v hoặc v-ing
  • Bài tập To Vo/ V-ing
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3. NGỮ PHÁP THÀNH PHẦN CÂU VÀ TỪ VỰNG

Bài 33: Cấu trúc Động từ (Tiết 6): Cách dùng To-V hoặc V-ing + Từ vựng Recreation

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 902

Chưa có thông báo nào