PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

CHUYÊN ĐỀ 2: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU CƠ BẢN VÀ TỪ VỰNG

Bài 11: Câu đơn trong Tiếng Anh + Từ vựng Undersea World (p.1)

Độ dài: 51 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Tập phát âm các từ thuộc chủ đề từ vựng Undersea world
  • Mở rộng và luyện kỹ năng reading một số từ quan trọng
  • Luyện tập 1
  • Luyện tập 2
  • Luyện tập 3
X