PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Tập phát âm
  • Mở rộng kỹ năng đọc hiểu với một số từ quan trọng
  • Luyện tập phát âm
  • Gioi từ
  • Luyện tập giới từ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. NGỮ PHÁP THÀNH PHẦN CÂU VÀ TỪ VỰNG

Bài 40: Giới từ + Từ vựng Higher Education

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 914

Chưa có thông báo nào