PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

CHUYÊN ĐỀ 3. NGỮ PHÁP THÀNH PHẦN CÂU VÀ TỪ VỰNG

Bài 40: Giới từ + Từ vựng Higher Education

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tập phát âm
  • Mở rộng kỹ năng đọc hiểu với một số từ quan trọng
  • Luyện tập phát âm
  • Gioi từ
  • Luyện tập giới từ
X