PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Câu ghép là gì
  • Có bao nhiêu cách thành lập câu ghép
  • Ứng dụng của các kiến thức
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU CƠ BẢN VÀ TỪ VỰNG

Bài 13: Câu ghép trong tiếng anh + Từ vựng National Parks (p.2)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.670

Chưa có thông báo nào