PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Câu ghép là gì
  • Có bao nhiêu cách thành lập câu ghép
  • Ứng dụng của các kiến thức
Bài 13: Câu ghép trong tiếng anh + Từ vựng National Parks (p.2) sẽ được mở vào ngày 21/06/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU CƠ BẢN VÀ TỪ VỰNG

Bài 13: Câu ghép trong tiếng anh + Từ vựng National Parks (p.2)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.258

Chưa có thông báo nào