PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Câu ghép là gì
  • Có bao nhiêu cách thành lập câu ghép
  • Ứng dụng của các kiến thức
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU CƠ BẢN VÀ TỪ VỰNG

Bài 13: Câu ghép trong tiếng anh + Từ vựng National Parks (p.2)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.888

Chưa có thông báo nào