PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Part 1: Từ vựng space conquest
  • Bài tập từ vựng
  • Sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3. NGỮ PHÁP THÀNH PHẦN CÂU VÀ TỪ VỰNG

Bài 34: Sự phù hợp giữa chủ ngữ và Động từ + Từ vựng Space Conquest

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 732

Chưa có thông báo nào