PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp làm dạng nối câu
  • Phương pháp làm dạng câu đồng nghĩa
  • Luyện tập 1
  • Luyện tập 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 5: PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG ĐỂ TỰ ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI TẬP THI THPT QUỐC GIA

Bài 59: Phương pháp tự ôn tập và làm bài dạng Nối câu

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 332

Chưa có thông báo nào