PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp làm dạng nối câu
  • Phương pháp làm dạng câu đồng nghĩa
  • Luyện tập 1
  • Luyện tập 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5: PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG ĐỂ TỰ ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI TẬP THI THPT QUỐC GIA

Bài 59: Phương pháp tự ôn tập và làm bài dạng Nối câu

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 382

Chưa có thông báo nào