PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Từ vựng home life
  • Luyện tập từ vựng
  • Cách sử dụng trạng từ
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 3. NGỮ PHÁP THÀNH PHẦN CÂU VÀ TỪ VỰNG

Bài 36: Cách sử dụng Trạng từ + Từ vựng Home life

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 206

Chưa có thông báo nào