PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

CHUYÊN ĐỀ 3. NGỮ PHÁP THÀNH PHẦN CÂU VÀ TỪ VỰNG

Bài 24: Cấu trúc Chủ ngữ (Tiết 2): Mạo từ + Từ vựng Illiteracy (p.1)

Độ dài: 44 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Luyện phát âm
  • Luyện kỹ năng reading và mở rộng từ vựng
  • Bài tập từ vựng
X