PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Luyện phát âm
  • Luyện kỹ năng reading và mở rộng từ vựng
  • Bài tập từ vựng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. NGỮ PHÁP THÀNH PHẦN CÂU VÀ TỪ VỰNG

Bài 24: Cấu trúc Chủ ngữ (Tiết 2): Mạo từ + Từ vựng Illiteracy (p.1)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 1.184

Chưa có thông báo nào