PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Tập phát âm
  • Bài tập thực hành phát âm
  • Mở rộng và luyện kỹ năng Reading với một số từ quan trọng
  • Bài tập từ vựng
  • Dạng bị động cơ bản của động từ
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. NGỮ PHÁP THÀNH PHẦN CÂU VÀ TỪ VỰNG

Bài 31: Cấu trúc Động từ (Tiết 4): Dạng bị động cơ bản + Từ vựng The Asian Games

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 953

Chưa có thông báo nào