PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Từ vựng chủ đề School Education System
  • Mở rộng kỹ năng đọc với một số từ quan trọng
  • Cấu tạo từ
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. NGỮ PHÁP THÀNH PHẦN CÂU VÀ TỪ VỰNG

Bài 39: Cấu tạo từ + Từ vựng School Education System

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 714

Chưa có thông báo nào