PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Từ vựng chủ đề School Education System
  • Mở rộng kỹ năng đọc với một số từ quan trọng
  • Cấu tạo từ
  • Bài tập
Bài 39: Cấu tạo từ + Từ vựng School Education System sẽ được mở vào ngày 22/09/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. NGỮ PHÁP THÀNH PHẦN CÂU VÀ TỪ VỰNG

Bài 39: Cấu tạo từ + Từ vựng School Education System

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 537

Chưa có thông báo nào