PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Cùng học từ vựng chủ đề SPECIAL EDUCATION (1)
  • Cùng học từ vựng chủ đề SPECIAL EDUCATION (2)
  • Cách đọc đuôi -ed
  • Cách đọc đuôi -s
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ ÂM VÀ TỪ VỰNG

Bài 5: Phụ âm (Tiết 1) + Từ vựng Special Education

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 5.302

Lưu ý: Bài tập luyện tập nằm ở tiết 2 của bài phụ âm các em nhé!

Chưa có thông báo nào