PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Mệnh đề là gì? Mệnh đề độc lập là gì? MĐ phụ thuộc là gì?
  • Sự khác nhau giữa 2 loại MDĐL & MĐPT; Câu đơn là gì?
  • Thành phần cấu tạo câu đơn và phân tích cấu trúc SVO
  • Tóm tắt bài học
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU CƠ BẢN VÀ TỪ VỰNG

Bài 11: Câu đơn trong Tiếng Anh + Từ vựng Undersea world (p.2)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 2.869

Chưa có thông báo nào