PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • 1.1 Tập phát âm
  • 1.2 Bài tập thực hành phát âm
  • 1.3 Mở rộng và luyện kĩ năng reading một số từ quan trọng
  • Bài tập từ vựng
  • 1.Cách dùng câu điều kiện loại I
  • 2.Cách dùng câu điều kiện loại II
  • 3.Cách dùng câu điều kiện loại III
  • Bài tập ứng dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU ĐẶC BIỆT VÀ TỪ VỰNG

Bài 42: Câu điều kiện (Tiết 1) + Từ vựng Future Jobs

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 1.571

Chưa có thông báo nào