PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • 1.1 Tập phát âm
  • 1.2 Bài tập thực hành phát âm
  • 1.3 Mở rộng và luyện kĩ năng reading một số từ quan trọng
  • Bài tập từ vựng
  • 1. Đảo ngữ của câu điều kiện
  • 2.Câu điều kiện với Unless
  • 3. Hope và Wish
  • 4. As if và as though
  • Bài tập ứng dụng
Bài 43: Câu điều kiện (Tiết 2) + Từ vựng Economics sẽ được mở vào ngày 04/10/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU ĐẶC BIỆT VÀ TỪ VỰNG

Bài 43: Câu điều kiện (Tiết 2) + Từ vựng Economics

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 756

Chưa có thông báo nào