PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Từ vựng the wonders of the world
  • Luyện tập từ vựng
  • Cách sử dụng tính từ
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. NGỮ PHÁP THÀNH PHẦN CÂU VÀ TỪ VỰNG

Bài 35: Cách sử dụng Tính từ + Từ vựng The wonders of the world

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 776

Chưa có thông báo nào