Topclass iLearn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm hóa học
  • Các chuyên ngành hóa học theo nội dung nghiên cứu
  • Các chuyên ngành hóa học theo định hướng ứng dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 0: MỞ ĐẦU

Bài 01. Đối tượng nghiên cứu của hóa học

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 3.334

Chưa có thông báo nào