Topclass iLearn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Dạng bài tập bán kính nguyên tử (Ví dụ 1)
  • Dạng bài tập bán kính nguyên tử (Ví dụ 2)
  • Dạng bài tập bán kính nguyên tử (Ví dụ 3)
  • Dạng bài tập tổng hợp (Ví dụ 1 -2)
  • Dạng bài tập tổng hợp (Ví dụ 3 - 4)
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

Bài 10. Bài tập (Phần II)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 1.189

Chưa có thông báo nào