Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Khái niệm liên kết hydrogen
  • Ảnh hưởng của liên kết hydrogen đến nhiệt độ sôi, đông đặc
  • Ảnh hưởng của liên kết hydrogen đến khối lượng riêng
  • Ảnh hưởng của liên kết hydrogen đến độ tan trong nước
  • Em có biết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 09. Liên kết Hydrogen

Độ dài: 66 phút - Số lượt học 2.376

Chưa có thông báo nào