Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung về mô hình Vsepr
  • Luyện tập
  • Hoạt động thực hành
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ HÓA HỌC

Bài 02. Cấu trúc hình học của một số phân tử

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 459

Chưa có thông báo nào