Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung về mô hình Vsepr
  • Luyện tập
  • Hoạt động thực hành
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ HÓA HỌC

Bài 02. Cấu trúc hình học của một số phân tử

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 328

Chưa có thông báo nào