Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Lịch sử phát triển, khái niệm phóng xạ nhân tạo
  • Phương trình, phân loại phóng xạ nhân tạo
  • Phản ứng nhiệt hạch
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ HÓA HỌC

Bài 06. Phóng xạ nhân tạo

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 148

Chưa có thông báo nào