Topclass iLearn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Lịch sử phát triển, khái niệm phóng xạ nhân tạo
  • Phương trình, phân loại phóng xạ nhân tạo
  • Phản ứng nhiệt hạch
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ HÓA HỌC

Bài 06. Phóng xạ nhân tạo

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 2.071

Chưa có thông báo nào