Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Khái niệm năng lượng liên kết
  • Ứng dụng của năng lượng liên kết
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lượng liên kết
  • Liên kết hóa học trong các phân tử phức tạp
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 08. Liên kết cộng hóa trị (Phần V)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 732

Chưa có thông báo nào