Topclass iLearn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Khái niệm năng lượng liên kết
  • Ứng dụng của năng lượng liên kết
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lượng liên kết
  • Liên kết hóa học trong các phân tử phức tạp
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 08. Liên kết cộng hóa trị (Phần V)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.372

Chưa có thông báo nào