Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Enthalpy tạo thành
  • Xác định nhiệt của phản ứng từ enthalpy tạo thành
  • Luyện tập
  • Em có biết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 5: NĂNG LƯỢNG HÓA HỌC

Bài 02. Sự biến thiên enthalpy trong các phản ứng hóa học (Phần II)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 2.379

Chưa có thông báo nào