Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Enthalpy tạo thành
  • Xác định nhiệt của phản ứng từ enthalpy tạo thành
  • Luyện tập
  • Em có biết
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 5: NĂNG LƯỢNG HÓA HỌC

Bài 02. Sự biến thiên enthalpy trong các phản ứng hóa học (Phần II)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 376

Chưa có thông báo nào