Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Phương pháp thăng bằng electron
  • Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa - khử đơn giản
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ

Bài 04.1. Phản ứng oxi hoá – khử (Phần II)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 2.601

Chưa có thông báo nào