Topclass iLearn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Năng lượng của quá trình xen phủ orbital nguyên tử
  • Các cách xen phủ orbital nguyên tử
  • Quá trình hình thành liên kết từ sự xen phủ orbital
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 06. Liên kết cộng hóa trị (Phần III)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 2.012

Chưa có thông báo nào