Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Năng lượng của quá trình xen phủ orbital nguyên tử
  • Các cách xen phủ orbital nguyên tử
  • Quá trình hình thành liên kết từ sự xen phủ orbital
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 06. Liên kết cộng hóa trị (Phần III)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 1.067

Chưa có thông báo nào