Topclass iLearn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Đánh giá nguy cơ cháy nổ
  • Các biện pháp cơ bản để phòng chống cháy nổ
  • Chất chống cháy
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: HÓA HỌC TRONG VIỆC PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

Bài 05. Phòng chống cháy nổ

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 302

Chưa có thông báo nào