Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Đánh giá nguy cơ cháy nổ
  • Các biện pháp cơ bản để phòng chống cháy nổ
  • Chất chống cháy
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: HÓA HỌC TRONG VIỆC PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

Bài 05. Phòng chống cháy nổ

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 30

Chưa có thông báo nào