Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Khái niệm liên kết hóa học
  • Quy tắc octet
  • Luyện tập
  • Em có biết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 01. Quy tắc octet

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 3.597

Chưa có thông báo nào