Topclass iLearn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Ảnh hưởng của nhiệt độ
  • Quy tắc Vant Hoff
  • Ảnh hưởng của áp suất
  • Luyện tập
  • Em có biết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 6: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bài 03. Ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất tới tốc độ phản ứng hóa học

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.343

Chưa có thông báo nào