Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm tuần hoàn
  • Định luật tuần hoàn
  • Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bài 08. Định luật tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 960

Chưa có thông báo nào