Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm tuần hoàn
  • Định luật tuần hoàn
  • Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bài 08. Định luật tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.841

Chưa có thông báo nào