Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm năng lượng hoạt hóa
  • Ảnh hưởng của năng lượng hoạt hóa và nhiệt độ tới tốc độ phản ứng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ HÓA HỌC

Bài 07. Năng lượng hoạt hóa

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 139

Chưa có thông báo nào