Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm năng lượng hoạt hóa
  • Ảnh hưởng của năng lượng hoạt hóa và nhiệt độ tới tốc độ phản ứng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ HÓA HỌC

Bài 07. Năng lượng hoạt hóa

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 601

Chưa có thông báo nào