Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1, 2
  • Bài 3, 4
  • Bài 5, 6
  • Bài 7, 8
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 7: NGUYÊN TỐ NHÓM VIIA

Bài 10. Hợp chất halide (Phần VI)

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 559

Chưa có thông báo nào