Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Xu hướng biến đổi thành phần của hydroxide
  • Xu hướng biến đổi tính chất của hydroxide
  • Em có biết
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bài 07. Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì (Phần II)

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 2.054

Chưa có thông báo nào