Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Khái niệm phản ứng oxi hóa - khử
  • Xác định phản ứng oxi hóa - khử
  • Phân loại phản ứng oxi hóa - khử
  • Ý nghĩa phản ứng oxi hóa - khử
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ

Bài 03. Phản ứng oxi hoá – khử (Phần I)

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 1.386

Chưa có thông báo nào