Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Khái niệm phản ứng oxi hóa - khử
  • Xác định phản ứng oxi hóa - khử
  • Phân loại phản ứng oxi hóa - khử
  • Ý nghĩa phản ứng oxi hóa - khử
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ

Bài 03. Phản ứng oxi hoá – khử (Phần I)

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 3.170

Chưa có thông báo nào