Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Sử dụng chương trình PHET mô phỏng thí nghiệm
  • Hướng dẫn sử dụng phần mềm Crocodile chemistry
  • Sử dụng các bộ kit có sẵn trong phần mềm crocodile chemistry
  • Tự thiết kế thí nghiệm trong phần mềm crocodile chemistry
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: THỰC HÀNH HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bài 02.Thực hành thí nghiệm hóa học ảo

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 234

Chưa có thông báo nào