Topclass iLearn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Tính chất của các muối halide
  • Tính chất của các muối halide (tiếp theo)
  • Ứng dụng của các muối halide
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 7: NGUYÊN TỐ NHÓM VIIA

Bài 09. Hợp chất halide (Phần V)

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 704

Chưa có thông báo nào