Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Công thức của đơn chất halogen
  • Tính chất của nguyên tử và đơn chất halogen
  • Trạng thái tồn tại, màu sắc của các đơn chất halogen
  • Trạng thái tự nhiên của các nguyên tố halogen
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 7: NGUYÊN TỐ NHÓM VIIA

Bài 01. Đơn chất halogen (Phần I)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.554

Chưa có thông báo nào