Topclass iLearn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Khái niệm, sự hình thành liên kết cộng hóa trị
  • Biểu diễn liên kết cộng hóa trị
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 04. Liên kết cộng hóa trị (Phần I)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 2.653

Chưa có thông báo nào