Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Khái niệm, sự hình thành liên kết cộng hóa trị
  • Biểu diễn liên kết cộng hóa trị
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 04. Liên kết cộng hóa trị (Phần I)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 1.472

Chưa có thông báo nào