Topclass iLearn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Khái niệm, cách xác định tốc độ phản ứng hóa học
  • Cơ chế phản ứng
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 6: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bài 01. Khái niệm, cách xác định tốc độ phản ứng hóa học

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 2.229

Chưa có thông báo nào