Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm phản ứng hạt nhân
  • So sánh phản ứng hạt nhân và phản ứng hóa học
  • Định luật bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ HÓA HỌC

Bài 04. Phản ứng hạt nhân

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 276

Chưa có thông báo nào