Topclass iLearn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm phản ứng hạt nhân
  • So sánh phản ứng hạt nhân và phản ứng hóa học
  • Định luật bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ HÓA HỌC

Bài 04. Phản ứng hạt nhân

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 918

Chưa có thông báo nào