Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Nguyên tắc chữa cháy và dấu hiệu nhận biết đám cháy
  • Các phương pháp chữa cháy
  • Cách xử lí sự cố cháy, nổ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: HÓA HỌC TRONG VIỆC PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

Bài 06. Chữa cháy

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 262

Chưa có thông báo nào