Topclass iLearn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Dự đoán tính chất cơ bản dựa vào cấu hình electron
  • Dự đoán tính chất cơ bản dựa vào cấu hình electron (tiếp theo)
  • Cấu hình electron của ion
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

Bài 09. Cấu hình electron (Phần IV)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 3.252

Chưa có thông báo nào