Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Dự đoán tính chất cơ bản dựa vào cấu hình electron
  • Dự đoán tính chất cơ bản dựa vào cấu hình electron (tiếp theo)
  • Cấu hình electron của ion
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

Bài 09. Cấu hình electron (Phần IV)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.935

Chưa có thông báo nào