Topclass iLearn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Cấu trúc của mạng tinh thể ion
  • Tính chất của liên kết ion và tinh thể ion
  • Luyện tập
  • Em có biết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 03. Liên kết ion (Phần II)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 2.439

Chưa có thông báo nào