Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Cấu trúc của mạng tinh thể ion
  • Tính chất của liên kết ion và tinh thể ion
  • Luyện tập
  • Em có biết
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 03. Liên kết ion (Phần II)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 1.361

Chưa có thông báo nào