Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Ảnh hưởng của diện tích bề mặt
  • Ảnh hưởng của chất xúc tác
  • Vận dụng kiến thức vào cuộc sống
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 6: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bài 04. Ảnh hưởng của diện tích bề mặt và xúc tác tới tốc độ phản ứng hóa học

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 728

Chưa có thông báo nào