Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Năng lượng tự do Gibbs
  • Biến thiên năng lượng tự do Gibbs của một phản ứng hóa học
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ HÓA HỌC

Bài 10. Biến thiên năng lượng tự do Gibbs

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 502

Chưa có thông báo nào