Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Năng lượng tự do Gibbs
  • Biến thiên năng lượng tự do Gibbs của một phản ứng hóa học
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ HÓA HỌC

Bài 10. Biến thiên năng lượng tự do Gibbs

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 87

Chưa có thông báo nào