Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm phản ứng nổ
  • Đặc điểm, phân loại phản ứng nổ
  • Những ảnh hưởng của các sản phẩm phản ứng cháy, nổ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: HÓA HỌC TRONG VIỆC PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

Bài 02. Phản ứng nổ

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 42

Chưa có thông báo nào