Topclass iLearn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm phản ứng nổ
  • Đặc điểm, phân loại phản ứng nổ
  • Những ảnh hưởng của các sản phẩm phản ứng cháy, nổ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: HÓA HỌC TRONG VIỆC PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

Bài 02. Phản ứng nổ

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 442

Chưa có thông báo nào