Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa - khử phức tạp
  • Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa - khử tổng quát
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ

Bài 04.2. Phản ứng oxi hoá – khử (Phần II) (Tiếp)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 2.056

Lưu ý: Tài liệu bài giảng và bài tập tự luyện của bài giảng này dùng chung với bài giảng "Bài 04.1. Phản ứng oxi hoá – khử (Phần II)"

Chưa có thông báo nào