Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa - khử phức tạp
  • Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa - khử tổng quát
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ

Bài 04.2. Phản ứng oxi hoá – khử (Phần II) (Tiếp)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 837

Lưu ý: Tài liệu bài giảng và bài tập tự luyện của bài giảng này dùng chung với bài giảng "Bài 04.1. Phản ứng oxi hoá – khử (Phần II)"

Chưa có thông báo nào