Topclass iLearn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Ảnh hưởng của nồng độ tới tốc độ phản ứng hóa học
  • Định luật tác dụng khối lượng
  • Phương trình động học
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 6: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bài 02. Ảnh hưởng của nồng độ tới tốc độ phản ứng hóa học - Định luật tác dụng khối lượng

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.602

Chưa có thông báo nào